Materijal za zavarivanje

Žica za varenje u koturu: 308 Lsi, W19 9 Lsi

 • Austenitna žica pecizno namotana,navoj do navoja u koturu.
  Za MIG zavarivanje:
  AISI 308 LSi  Ø 1mm
  AISI 308 LSi Ø 0,8mm
 • Austenitna nerđajuća šipka za TIG zavarivanje.
  Nizak sadržaj ugljenika obezbeđuje  postojanost na interkristalnu koroziju,
  povišeni sadržaj silicijuma poboljšava zavarivačka svojstva.
  AISI 308 LSi  Ø1x1000mm
  AISI 308 LSi Ø1,6x1000mm
 • Elektrode
  Obložene za elektrolučno zavarivanje
  E 308-17, 19 9 LR, 308L / MVR
  Ø2mm
  Ø2,5mm
  Ø3,25mm
  Pasta za čišćenje varova – BAJC PASTA za izbeljivanje varova.