Opis tehnologije

Princip rada se sastoji u sledećem:

Voda se posle filtera u uređaju koji se naziva multiplikator komprimuje na pritiske 4000 bar-a i više.

Ovo multipliciranje pritiska vode sa 5-6 bar-a na 4000 bar-a je moguće pomoću uljne hidraulične pumpe koja daje pritisak oko 215 bar-a. Multiplikator je u osnovi dvostrani uljni cilindar sa po jednim visokopritisnim cilindrom na obe strane gde se vrši komprimovanje vode.

Ovako komprimovana voda prolazi kroz dijamantsku glavu  koja ima ulogu da fokusira vodu u mlaz 0.3mm. Voda povećanjem pritiska i fokusirana na mali protok dobija ogromnu potencijalnu energiju koja se prilikom prolaska kroz diznu-ulasku u materijal, transformiše u ogromnu kinetičku energiju. Brzina vode na izlasku iz dizne je oko 800m/s. Ako se tako brzoj vodi doda abraziv, dobija se moćan mlaz koji ima izrazite abrazivne osobine. Taj mlaz erodira material-otkida sitne čestice materijala koji se seče.

Kada se ovakvom sistemu doda CNC vođenje, dobija se mašina koja seče sve vrste materijala preciznošću u okviru tolerancijskog polja od 0.05mm.

Jedna jako bitna stvar vezana za ovu tehnologiju je da je rez hladan iz čega proizilazi da zona uticaja toplote na materijal ne postoji. Dakle mogu se seći svi materijali bez ikakve promene kristalne strukture u zoni sečenja.

Tehnologijom se u principu postižu 5 kvaliteta reza.

BEOS Q1 kvalitet - odvajajuci rez

Q1 –  Odvajajući rez, rez sa velikom brzinom reza-najgrublje razdvajanje materijala

BEOS Q2 kvalitet - prodorni rez

Q2 –  Prodorni rez, rez koji karakteriše malo stabilniji sistem ali je i dalje brzina velika

BEOS Q3 kvalitet - cist rez

Q3 –  Čist rez, rez koji daje optimalne rezultate sa strane dalje obrade i postignutog kvaliteta reza

BEOS Q4 kvalitet - dobar kvalitet reza

Q4 – Dobar kvalitet reza, rez koji karakteriše kvalitet obrađene površine i preciznost

BEOS Q5 kvalitet - izuzetan kvalitet reza

Q5 – Izuzetan kvalitet reza, rez sa visokim kvalitetom površine velikom preciznošću ali vrlo malom brzinom rezanja

Kvalitet obrađene površine (hrapavost površine) se kreće od 3.2µm do 50µm